bye mum / dad

the concept of this book shouldn’t realy exist, but it is reality. this children’s book (0-3 years) is about the children swapping between divorced parents. you can flip the cover and tell two stories: bye dad (hello mum) our bye mum (hello dad) concept/design/illustrations/text
het concept voor dit boek zou eigenlijk niet gemaakt mogen worden, maar het is realiteit. dit kinderboek (0-3 jaar) gaat over het ritueel dat gescheiden ouders hebben als zij hun kind naar elkaar brengen. door de cover om te draaien vertelt het boek twee verhalen: dag papa (hallo mama) of dag mama (hallo papa) concept/ontwerp/illustraties/tekst

civilized_sacrificed1