bin book

for this project i studied garbage bins in two different neighbourhouds. everyone takes ownership of there own garbage bin and decorate them each in there own style. this book is about the differences between a richer neighbourhood vs. a less richer neighbourhood. how does one tread there bin. concept/design/photography/text

don't forget to watch the short stop motion movie on the bottom of this page. instead of showing the differences in neighbourhoods i wanted to combine them into one visual. concept/photography
voor dit project bestudeerde ik kliko’s in twee verschillende wijken. iedereen eigent zich zijn eigen kliko toe en versiert deze in zijn eigen stijl. dit boek gaat over het verschil van uiting tussen een rijkere wijk en een middenstand buurt. hoe behandelt men zijn kliko? concept/ontwerp/fotografie/tekst

vergeet niet de korte stop motion film te bekijken. Deze komt voort vanuit het ‘garbage bin book’-project. in plaats van het tonen van de verschillen in buurten wilde ik ze combineren tot een visuele element. concept/fotografie

civilized_sacrificed1

civilized_sacrificed1

civilized_sacrificed1

civilized_sacrificed1

civilized_sacrificed1