wijstgronden book

the geological phenomenon called the ‘wijstgronden’. is an appearance in the netherlands. this walk through and educational book is made to give the reader a full view of this wonderful piece of nature. design/photography/illustrations/text
het geologische fenomeen de ‘wijstgronden’ is een verschijning in nederland. de lezer die door dit educatieve boek wandelt krijgt een volledig overzicht van dit prachtige stuk natuur. ontwerp/fotografie/illustraties/tekst

civilized_sacrificed1

civilized_sacrificed1

civilized_sacrificed1

civilized_sacrificed1

civilized_sacrificed1

civilized_sacrificed1