hollands glorie

a visualisation of the forced integration process in our country showed in a very structured and Dutch way. an immigrant loses more and more of his/her original identity. step by step (adjust, obay, tune, admit, consecrate, contribute) the immigrant will be formed again and he is becoming a part of his new surroundings ... 600 edited idyllic postcards raising the question, is holland so idealistic as it says it is? concept/design/typography
een stellage die het verloop van het geforceerde inburgeringproces in ons land op een heel gestructureerde en Nederlandse manier weergeeft. een immigrant verliest meer en meer zijn oorspronkelijke identiteit. stap voor stap (aanpassen, gehoorzamen, afstemmen, toegeven, toewijden, bijdragen) wordt deze opnieuw gevormd en wordt hij steeds meer een deel van zijn nieuwe omgeving… de 600 bewerkte idyllische ansichtkaarten stellen de vraag: is nederland wel zo idealistisch? concept/ontwerp/typografie

civilized_sacrificed1

civilized_sacrificed1

civilized_sacrificed1

civilized_sacrificed1